O nás

                                           Motto:   "Být dítětem, to znamená

                                                          celý svět v zrnku písku zřít a nebe v polní květině,

                                                          nekonečno do dlaně uchopit,

                                                          věčnost žít v pouhé hodině"                       William Blake


Při utváření koncepce naší mateřské školy vycházíme z citátů:


"Vše co potřebuji znát k životu,jsem se naučil v mateřské škole"   /Robert Fulghum/


"Pravý účel není v podstatě nic jiného, než aby byla škola dílnou lidskosti a předehrou života, aby zde probíhalo vše, co člověka činí člověkem"  /J. A. Komenský/

PEDAGOGOVÉ

ředitelka: DANA KOUSALOVÁ

učitelky: ALENA KLOBOUČKOVÁ

              Dis. MARTINA STARÁ

              Dis. ROMANA ZAPADLOVÁ

                     HANA BUKOVSKÁ


STRAVOVÁNÍ

vedoucí školní jÍdelny + kuchařka: PETRA HRADECKÁ

                   pomocná kuchařka: BOŽENA OTMAROVÁ


školní asistent: HANA BUKOVSKÁ


školnice: ANNA BRYKNAROVÁ      


Dokumenty

Školní řád

Školní vzdělávací program

Žádost o přijetí