Organizace dne v mateřské škole

2017 - 2018

I. třída žabičky /27 dětí/


7,15 - odchod dětí z II. třídy

7,15 - 8,50 - didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupině i individuálně, hry na přání

8,55 - 9,15 - ranní cvičení, pohybové chvilky

9,15 - 9,45 - hygiena, svačina

9,45 - 10,00 - jazykové chvilky, smyslové hry, grafomotorika

10,00 - 11,30 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,30 - 12,30 - hygiena, oběd, čištění zubů

12,30 - 14,00 - příprava na odpočinek, poslech pohádek, odpočinek nebo klidové aktivity,

14,00 - 15,30 - hygiena, svačina, odpolední činnosti, hry

15,30 - přechod do berušek


II . oddělení berušky /27 dětí/


6,30 - 7,15 - scházení dětí v II. oddělení, hry na přání

7,15 - 8,50 - didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupině i individuálně

- hry na přání

8,55 - 9,10 - ranní cvičení, pohybové chvilky

9,10 - 9,40 - hygiena, svačina

9,45 - 11,30 - jazykové chvilky, smyslové hry, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,30 - 12,30 - hygiena, oběd, čištění zubů

12,30 - 14,00 - příprava na odpočinek, odpočinek nebo klidové aktivity, individuální práce s dětmi,

14,00 - 14,35 - hygiena, svačina

14,35 - 16,00 - odpolední činnosti, hry a dle zájmu dětí pokračování v didakticky cílených činnostechTato organizace je orientační a možno podle potřeb dětí uzpůsobovat.